Bestsellery i nowości Oficyny Wydawniczej „Impuls”

Opublikowano: 2013-10-09
Bestsellery i nowości Oficyny Wydawniczej „Impuls” na nowy rok szkolno-akademicki 2013/2014!
Poniżej przedstawiamy nasze nowości i bestsellerowe publikacje – tytuły drukowane w wielu tysiącach egzemplarzy...

których popularność zaskoczyła nawet nas, stanowiące świetny przykład na to, że dobrze przygotowana książka zawsze znajdzie swojego odbiorcę. I choć poszczególne publikacje zdobyły liczne wyróżnienia na konkursach literackich i branżowych, to nas jednak najbardziej cieszy zadowolenie czytelników, którego wciąż nam za mało.
Czy i Ty znasz już te książki?

1. Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki
Halina Dmochowska, Leokadia Wiatrowska
W swej pierwszej wspólnej książce Halina Dmochowska i Leokadia Wiatrowska próbują przyjrzeć się sześciolatkom, dzięki kontrowersyjnej reformie oświatowej wrzuconym w szkolną rzeczywistość, niekoniecznie odpowiadającą oczekiwaniom i przyzwyczajeniom niedawnego przedszkolaka. Autorki skrupulatnie analizują blaski i cienie wieku wczesnoszkolnego (ogląd holistyczny), by na tej podstawie naszkicować portret przyszłego ucznia, zdefiniowanego przez tzw. gotowość edukacyjną. Jednak, jak przekonują autorki, osiągnięcie przez ucznia odpowiedniego wieku to nie wszystko: aby system edukacyjny zadziałał, na wysokości zadania musi stanąć również szkoła jako instytucja o ściśle określonej regule – dopiero wówczas maluch ma szansę odnieść swój szkolny sukces. By ułatwić zadanie pedagogom, książka przybiera postać kompendium, gromadzącego znane specjalistom narzędzia badawcze, pozwalające zdiagnozować sześciolatka jako przyszłego ucznia szkoły podstawowej. Wbrew pozorom książka Dmochowskiej i Wiatrowskiej nie jest skierowana wyłącznie do ścisłego grona specjalistów – odpowiednie wskazówki znajdą tu wszyscy Ci, którym dobro dziecka leży na sercu.

2. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów
Katarzyna Sztorc
W perspektywie wielopłaszczyznowego zagrożenia, jakie stało się nieodłączną częścią życia współczesnego, Autorka proponuje powrót do źródeł, czyli do podstaw edukacji, w myśl twierdzenia „coraz więcej wiemy, a coraz mniej rozumiemy”. Skupiając swą uwagę na pełnej wybojów drodze ku dorosłości, Autorka wskazuje fundamentalne znaczenie szkoły gimnazjalnej oraz zatrudnionych w niej pedagogów, od których umiejętności i inteligencji emocjonalnej zależy przyszły sukces młodych ludzi, zagubionych wśród coraz to innych norm i autorytetów. Umiejętność zharmonizowania zdolności umysłowych i emocjonalnych jest, jak przekonuje Katarzyna Sztorc, jedyną możliwą drogą do osiągnięcia sukcesu w przyszłym życiu prywatnym i zawodowym.

3. Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych
Kamila Kacprzak, Roman Leppert
W dobie Matrixa i światów alternatywnych rewolucja cyfrowa nie mogła ominąć i tej najintymniejsze ze sfer – sfery emocjonalnej. Miejsce dawnych romantycznych uniesień zastąpiły portale randkowe, gdzie o wyborze partnera decyduje nie wymiana spojrzeń, lecz atrakcyjny nick. Zjawisko, zdawałoby się, marginalne, doczekało się wcale pokaźnej literatury przedmiotu, wśród której na uwagę zasługują Związki miłosne w sieci Romana Lepperta i Kamili Kacprzak, w całości oparte na badaniach empirycznych miłosnego fenomenu. Badacze wskazują miejsce tej ultranowoczesnej formy w szerokim kontekście kulturowym, pokazując przy tym niezmienność pewnych mechanizmów psychologicznych: prawa, rządzące sferą intymną, są zawsze takie same, nieważne, czy środkiem przekazu jest sonet Szekspira czy bezprzewodowa klawiatura.
http://www.youtube.com/watch?v=rHFDR-F7uLA

4. Pedagogia przeżycia estetycznego. W wychowaniu człowieka jako osoby
Jadwiga Lach-Rosocha
Mające swój początek w greckiej filozofii przeżycie estetyczne, przez ostatnie dwieście lat podlegające ciągłym redefinicjom, w ujęciu Jadwigi Lach-Rosochy staje się jednym z głównych elementów wychowania, porzucając przy tym sferę sztuki na rzecz szeroko pojętego świata wartości. Wychowanie oparte wyłącznie na przesłankach logicznych jest, zdaniem Autorki, ukłonem w stronę przeciętności; dopiero włączenie przeżycia estetycznego, rozumianego jako ciąg wewnętrznych przeżyć, składających się na indywidualną i niepowtarzalną wiedzę, oraz jako czynnika wyzwalającego wewnętrzną swobodę i możliwość autokreacji, pozwala wychować pełnowartościową jednostkę, gotową marzyć i o swe marzenia walczyć.

5. Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne
Bronisław Siemieniecki
Seria Pedagogika Nauce i Praktyce należy do najbardziej rozpoznawalnych tytułów w ofercie Oficyny Wydawniczej „IMPULS”; do sześciu wydanych części dołączył tom siódmy – Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne Bronisława Siemienieckiego – będący próbą odpowiedzi na pytanie o nowy kształt pedagogiki, podyktowane nowymi wyzwaniami, jakie przed tą dziedziną stawia świat współczesny, wobec którego dotychczasowe normy i zasady tracą na ważności. Tezą zasadniczą, wokół której Siemieniecki konstruuje swój tekst, jest przekonanie o wadze wiedzy naukowej, traktowanej jako wartość nadrzędna, dla której, paradoksalnie, coraz trudniej znaleźć miejsce we współczesnej dżungli. Punktem wyjścia rozważań Autora jest proces komunikacji jako podstawowy budulec więzi społecznych, omawiany z wykorzystaniem teorii kognitywistycznej i służący wskazaniu roli i miejsca mediów w rzeczywistości postnowoczesnej.

6. Praktyka badań pedagogicznych
Teresa Bauman (red.)
Większość ogłaszanych prac badawczych podejmuje wybraną problematykę, właściwą dla danej dziedziny, nie poświęcając przy tym zbytnio uwagi samej metodologii badań; inaczej jest w przypadku ostatniej publikacji pod redakcją Teresy Bauman: tym razem przedmiotem badań jest sama metodologia – jej założenia, proponowane narzędzia oraz (i to być może w największym stopniu stanowi o doniosłości pracy) pułapkach, jakie czekają młodych/niedoświadczonych pedagogów. Autorzy zawartych w książce tekstów wytrwale tropią i demaskują najczęstsze błędy, popełniane w badaniach empirycznych, winą za nie obarczając przede wszystkim brak stosownych kompetencji samych badaczy, co z kolei wynika z niedostatecznej wiedzy teoretycznej, jaką młodzi adepci nauk pedagogicznych wynoszą ze studiów.

7. Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
Ewa Wysocka
Dziedzina pedagogiki nie może, jak dotąd, uskarżać się na nadmiar opracowań dążących do ujęcia całościowego. Ba! Na podobną niedogodność uskarżać się może większość znanych nam dyscyplin humanistycznych. Na tym tle książka Ewy Wysockiej jest nie tylko osiągnięciem wybitnym, ale i pionierskim, zbierając, na prawach kompendium, całą dostępną nam wiedzę na temat postępowania diagnostycznego w pedagogice: narzędzia, metody formy wychowania. Zaprezentowane tu kompleksowe ujęcie ma na celu podniesienie, czy nawet – wyśrubowanie standardów, prezentowanych przez współczesnych diagnostów i badaczy, dzięki czemu złożona problematyka rzeczywistości społecznej zyska nieco na oswojeniu.

8. Radosne Przedszkole. Tematy kompleksowe. Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok
Dorota Niewola
Treści zawarte w przedszkolnych programach nauczania realizowane są w oparciu o tematy kompleksowe, w sposób literalny korespondujące z bliskimi dziecku wydarzeniami, zjawiskami, zmianami w przyrodzie czy spostrzeżeniami, a więc – w ścisłym związku ze światem dziecka. Realizując podobny model wychowawczy, nauczyciel zobligowany jest do przestrzegania dziecięcej hierarchii i dziecięcych wyobrażeń, toteż stara się o odpowiedni dobór literatury, zabaw i zajęć. Polecana przez nas książka zawiera nie tylko propozycje tematów kompleksowych na cały rok, ale także zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze i zajęcia, które służą ich opracowaniu i realizacji.

9. Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej
Barbara Toroń
Zbłądzi ten, kto w najnowszej książce Barbary Toroń upatrywać będzie źródła taniej sensacji, opowieści z dreszczykiem, która ubarwi monotonne jesienne wieczory... Przestępczość skazanych... to ponury, okrutny w swej szczerości portret osiemdziesięciu kobiet i mężczyzn, których koleje losu zaprowadziły do więziennej celi. Wiwisekcja ta ma jednak swój cel: służy Autorce do podjęcia tematu rozlicznych teorii resocjalizacyjnych (antropologicznych, psychologicznych, socjologicznych czy ekonomicznych) na tle ujęcia biograficznego – Autorka tropi w życiu przestępców motywy i wątki powtarzalne, próbując, być może, odsłonić na ich podstawie mechanizm zbrodni.

10. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych
Barbara Grzyb
Problem rekwalifikacji uczniów niepełnosprawnych z kształcenia integracyjnego do specjalnego, jako nieomawiana dotąd kwestia selekcji międzyszkolnej, staje się zagadnieniem nowym i coraz częściej poruszanym w kontekście procesu edukacji dzieci o niepełnej sprawności. Celem badań własnych Autorki nad grupą uczniów rekwalifikowanych było między innymi wskazanie uwarunkowań regulujących tok postępowania selekcyjnego, ale też obejmujących oddziaływanie najbliższych dziecku środowisk – rodziny, szkoły i rówieśników. To właśnie one, jako istotne wyznaczniki rozwoju społecznego, implikują bowiem stwierdzenie, że rekwalifikacja nie jest procesem jednorodnym, ale składową wielu niekorzystnych okoliczności, których efektem jest zmiana placówki kształcenia. Umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w szkole specjalnej, wynikające z rekwalifikacji, staje się porażką decyzyjną: rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Książka uzyskała główną nagrodę w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”.

www.impulsoficyna.com.pl

Wraz z początkiem nowego roku szkolno-akademickiego 2013/2014  Oficyna Wydawnicza  “Impuls” potwierdza swoją pozycję wśród wydawców książek naukowych i akademickich, publikując kolejną porcję nowych tytułów, z którymi docieramy do coraz licznieszego grona wymagających czytelników: pedagogów, terapeutów, rodziców itd. – nie dziwi zatem, że nasze książki wciąż zdobywają nagrody i wyróżnienia, zarówno branżowe, jak i czytelnicze. Za pośrednictwem naszej księgarni internetowej wraz z początkiem roku zaproponowaliśmy odbiorcy ponad sto czterdzieści książek elektronicznych w najpopularniejszych formatach ePub i Mobi – nasza oferta w tej wersji to już ponad 600 tytułów, a w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Zapraszamy do “Impulsu”!
Facebook
Reklama
 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat

COUNT:33