Studencie, zarób na PICIE!

Opublikowano: 2012-03-30
Wszystko o rozpliczeniu z Urzędem Skarbowym
Student, który w 2011 r. pracował na umowę o dzieło lub zlecenie musi złożyć PIT-37 i od fiskusa może odzyskać nawet 556 zł zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego.

Na stronie www.pit-student.pl studenci znajdą kalkulator, który wyliczy należną kwotę zwrotu podatku oraz informacje niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Mają na to czas do 30 kwietnia.

Jeśli student pracował w zeszłym roku na umowę zlecenie lub o dzieło, regularnie lub tylko dorywczo, i zarobił ponad 3091 zł na jego koncie już parę dni po wypełnieniu PIT-a może znaleźć się zwrot należnego mu podatku w wysokości nawet 556 zł. Jeśli zarobił mniej – odzyska proporcjonalnie mniej.

Do końca lutego pracujący student otrzymał od każdego z pracodawców, u których zarobił jakiekolwiek pieniądze w 2011 r. PIT-11 – informację o swoich dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek. Tego PIT-a pracodawca przesyła także do Urzędu Skarbowego, więc nie ma co liczyć na to, że urząd nie wie o naszych zeszłorocznych dochodach i uda się uciec od obowiązku rozliczenia się. Skarbówka może domagać się wyjaśnień aż do końca 2017 r. – dopiero wtedy rozliczenie podatku dochodowego przedawnia się, a my możemy pozbyć się swoich PIT-ów (tych otrzymanych w tym roku od pracodawcy i tego, który składamy w urzędzie lub wysyłamy elektronicznie).

Szybsze rozliczenie, szybki zwrot
PIT musi znaleźć się w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2012 r., ale im szybciej student się rozliczy, tym prędzej dostanie zwrot podatku. Wypełnionego PIT-a można wydrukować i zanieść do urzędu osobiście, przesłać pocztą lub za pomocą Internetu (specjalistyczną aplikacją, nie mailem). Ostatnia możliwość – przesłanie deklaracji do systemu e-deklaracje.gov.pl (platformy Ministerstwa Finansów) – pozwoli na szybsze uzyskanie zwrotu podatku. Aby z niej skorzystać trzeba podać swoje dane oraz kwotę przychodu z deklaracji złożonej w 2011 roku (jeśli ktoś pierwszy raz w życiu rozlicza PIT-a – wpisuje 0). Co ważne – jeśli studentowi nie należy się zwrot, a wręcz przeciwnie – musi on dopłacić fiskusowi, termin przelania dopłaty podatku mija 30 kwietnia br., nawet jeśli ktoś wcześniej złożył wypełnioną deklarację.

Wysłanie e-pita to dobre rozwiązanie dla studentów także ze względu na to, że zdecydowana większość żaków studiuje poza miejscem zamieszkania, więc możliwość osobistego doręczenia deklaracji pracownikowi skarbówki ma mocno utrudnioną. Rozliczenie przez internet pozwoli uniknąć urzędowych kolejek i wypełnić podatkowy obowiązek szybciej i bez wychodzenia z domu.
I choć na zwrot podatku fiskus ma 3 miesiące od momentu złożenia deklaracji, z informacji od użytkowników programu e-pity, którzy swoją deklarację przesłali w tym roku do urzędu elektronicznie wynika, że zwrot nadpłaty może znaleźć się na koncie już po 4 dniach!

Nie zawsze składasz PIT-a
Studenci nie muszą składać PIT-a jeśli otrzymywali wyłącznie dochody zwolnione z podatków, np. stypendium naukowe, doktoranckie albo socjalne. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie stypendia są zwolnione z podatku – zależy to od rodzaju stypendium (naukowe, sportowe, socjalne lub pracownicze) oraz jego fundatora (pracodawca, szkoła, organ państwa, organizacja społeczna lub osoba prywatna). Jednak nawet jeśli stypendium nie jest zwolnione z opodatkowania i dochód z niego należy wykazać w zeznaniu, wciąż można skorzystać z kwoty przychodu niepodlegającej opodatkowaniu, która wynosi 3091 zł rocznie.

Na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11 każdy student musi wypełnić deklarację PIT-37 i złożyć ją w Urzędzie Skarbowym w miejscu zamieszkania. Z programem e-pity wypełnienie deklaracji jest naprawdę proste – wystarczy przepisać dane z PIT-11 do okienek programu, które wyglądają identycznie jak PIT od pracodawcy. Ogranicza to możliwość popełnienia błędów i pozwala wypełnić deklarację w 5 minut. Program e-pity prowadzi użytkownika za rękę – podpowiada, co gdzie wpisać i na co zwrócić uwagę. Jeśli ktoś pracował w kilku miejscach i ma kilka PIT-11, może je rozliczyć dołączając kolejne deklaracje.

– e-pity pomogą każdemu studentowi poprawnie wypełnić deklarację, nawet bez znajomości przepisów podatkowych. Program jest bardzo intuicyjny w obsłudze, a większość pól uzupełniana jest automatycznie po podaniu podstawowych informacji. Aplikacja działa także na systemach Mac OS i Linux – mówi Adam Mielcarski, prezes zarządu e-file sp. z o.o., producenta programu e-pity.

Ulga dla studenta
Poza kwotą wolną od podatku, rozliczający się student powinien także pamiętać o przysługujących mu ulgach, które mogą obniżyć wartość uzyskanego dochodu. Od dochodu może odliczyć m. in. wydatki na internet (zarówno stacjonarny, jak i mobilny) do kwoty 760 zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie, w którym korzysta z sieci jest własne, wynajmowane, czy użyczone. Ważne, aby na fakturach były jego dane osobowe.

Ponadto nie każdy student, który otrzymywał dochody w zeszłym roku musi w ogóle się rozliczać. Zwolnione z obowiązku składania zeznania podatkowego są osoby, których jedynym dochodem były stypendia naukowe i socjalne i to bez względu na tryb – stacjonarny czy zaoczny – studiów. Również świadczenia otrzymywane od uczelni z tytułu odbywania studenckich praktyk zawodowych nie podlegają opodatkowaniu. Uzyskane w ten sposób dochody nie mogą jednak przekroczyć kwoty 2 280 zł.

Więcej szczegółowych informacji o tym, jak student powinien rozliczyć się z fiskusem, jak rozliczyć najpopularniejsze stypendia albo kredyt studencki znajduje się na stronie www.pit-student.pl. Jest tu także prosty kalkulator, który pozwoli błyskawicznie sprawdzić kwotę należnego zwrotu podatku.

Film zachęcający studentów do rozliczania się z fiskusem: http://www.youtube.com/watch?v=0seltKpxHpc


* * *
Jak rozliczyć stypendium – poradnik:

Zwolnione z podatku są:

  • •    Stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.Jeśli stypendium jest zwolnione z opodatkowania – nie płacimy od niego podatku, ani nie musimy wykazywać go w żadnym PIT rocznym.Jeśli stypendium nie jest zwolnione z opodatkowania student może nadal korzystać z kwoty przychodu niepodlegającej opodatkowaniu – 3091 zł rocznie. Do kwoty tej zalicza się jedynie kwoty podlegające wykazaniu w rocznym PIT studenta. Wszystkie stypendia zwolnione oraz inne kwoty zwolnione z opodatkowania nie wpływają na ten limit.
  • Stypendia za wyniki sportowe są przychodem z tzw. działalności wykonywanej osobiście – w PIT-37 za 2011 r. są to poz. 45-49,
  • Stypendia ze stosunku pracy będą elementem wynagrodzenia za pracę i podlegają połączeniu z innymi dochodami pracowniczymi,
  • Inne stypendia naukowe i socjalne to tzw. inne źródła przychodów (w PIT-37 za 2011 r. – poz. 55-59).


WAŻNE: nawet jeśli uzyskana pomoc nie nosi nazwy stypendium należy sprawdzić, czy nie jest to forma innego świadczenia materialnego na rzecz uczącego się. Może się bowiem zdarzyć, że pod pojęciem „pomocy materialnej” kryje się właśnie stypendium zwolnione z opodatkowania.

Źródło: www.pit-student.plFacebook
Reklama
 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat

COUNT:32